Dit is de Privacyverklaring van de Scooter Experience (KvK 66537533 MTB Experience Amsterdam). De Scooter Experience is gevestigd aan Noordeinde 54 te Landsmeer.

Waarom gebruikt de Scooter Experience persoonsgegevens?
De Scooter Experience wil een goede dienstverlener zijn voor alle bezoekers van de Scooter Experience. Dat betekent dat wij rekening houden met wat klanten willen, want zij geven onze onderneming waarde. Om goed op wensen van klanten in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens.

Dat kan uiteraard alleen wanneer we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten, werknemers en overige relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt.

Welke persoonsgegevens worden er door De Scooter Experience verwerkt?
De Scooter Experience kan naar uw gegevens vragen op de website, tijdens uw bezoek in Landsmeer. Het is geheel vrijwillig om uw persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan u te leveren.

Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij uw contactgegevens, financiƫle gegevens, specificaties van de auto inclusief het kenteken en bepaalde gegevens van uw identiteitsbewijs noteren.

Welke gegevens worden er door De Scooter Experience online verzameld?
Nieuwsbrieven: U kunt zich op deze website aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. De Scooter Experience vraagt u eerst toestemming om deze nieuwsbrieven te ontvangen. Als u toestemming heeft gegeven dan betekent dit dat u regelmatig van ons een nieuwsbrief per e-mail kunt ontvangen met daarin informatie, aanbiedingen en acties. Onderaan elke nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt, kunt u zich eenvoudig via een link uitschrijven.

Cookies: De Scooter Experience maakt op haar website gebruik van cookies. Hiervoor vragen wij u, tijdens uw eerste bezoek aan onze website, altijd eerst om toestemming. Op deze manier herkennen en onthouden wij hoe u zich beweegt op onze website en kunnen we uw volgende bezoek aan onze website nog prettiger maken. U bent uiteraard vrij om de cookies niet te accepteren. Houd u er dan rekening mee dat de website voor u niet optimaal gebruiksvriendelijk is. Lees hier meer over het cookiegebruik.

Hoe lang bewaart De Scooter Experience uw gegevens?
De Scooter Experience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Aan wie verstrekt De Scooter Experience persoonsgegevens?
De Scooter Experience verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als u dit van ons kunt verwachten. Voor de verstrekking van de persoonsgegevens hebben wij overeenkomsten met derden afgesloten om te zorgen dat er vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Denk hierbij aan aanbieders van (direct)marketingactiviteiten, het doen van tevredenheids- en/of marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

Hoe beveiligt De Scooter Experience uw persoonsgegevens?
De Scooter Experience heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Wilt u de gegevens die De Scooter Experience van u heeft verzameld inzien of heeft u vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving, dan kunt u zich wenden tot de eigenaar van de Scooter Experience (onder Contact vindt u de contactgegevens).

Cookiebeleid